Partners van Huizen van Vrede

Huizen van Vrede werkt niet alleen nauw samen met het OCMW Brugge, Rode Kruis, ESTAS, vzw de Patio, De Kerseboom, Brugge Binnenstad, maar ook met de volgende organisaties: 

 • SOCK VZW - Solidariteit Onthaalhuis Christus Koning: deze vereniging staat onder meer in voor residentiële opvang van vluchtelingen en de begeleiding van vluchtelingen bij de verschillende procedures en administraties.

 • Solidariteit met vluchtelingen Assebroek Brugge: deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten voor het onthaal en de noden van vluchtelingen in Assebroek.

 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen verdedigt de belangen van de vluchteling en asielzoeker.

 • Orbit vzw werkt rond diversiteit en migratie via publicaties, acties en campagnes, vorming en debat.

 • Gastvrij Netwerk Vlaanderen verzamelt lokale vrijwilligersgroepen, vzw’s of feitelijke verenigingen in Vlaanderen en Brussel die zich inzetten voor mensen op de vlucht. 

 • Give a Day verbindt burgers, scholen, non-profits, gemeentes en bedrijven, en geeft hen de tools om samen maatschappelijke uitdagingen aan te gaan via vrijwillige inzet. De vrijwilligersvacatures voor Huizen van Vrede vind je bij Give a Day.

 • Koning Boudewijnstichting ondersteunt onder meer verenigingen die zich inzetten voor vluchtelingen. Huizen van Vrede vzw kreeg al financiële steun door deel te nemen aan hun projectoproepen. Ook je fiscaal aftrekbare gift aan Huizen van Vrede vzw komt terecht op de rekening van de Koning Boudewijnstichting. Zij storten het bedrag aan ons door en bezorgen jou een fiscaal attest.

 • Streekfonds West-Vlaanderen steunt initiatieven van verenigingen of organisaties die zich inzetten om extra kansen te creëren voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Als Laureaat van de Prijs Paul Breyne kreeg Huizen van Vrede van het Streekfonds in het verleden een extra financiële steun. 

 • MamaStart is een Brugse organisatie die zich inzet voor mama's met jonge kinderen en zwangere vrouwen die het financieel (even) wat moeilijker hebben.

 • De Beernemse Notekraker is een sociale kruidenier met een lage drempel voor mensen die het financieel moeilijk hebben.

 • De Kerit in Roeselare wil mensen in armoede helpen die door de mazen van het sociale vangnet vallen of die de weg naar de professionele of vrijwillige hulpverlening niet vinden.

 • Living Vlaanderen vzw in Kuurne huurt appartementen en woningen op de private markt en onderverhuurt, met toestemming van de eigenaar, door aan erkende vluchtelingen.

 • Thope in Gent helpt vluchtelingen om een huis, appartement of studio te vinden en staat borg tegenover de eigenaar via huren en onderverhuren, tenzij rechtstreekse verhuur mogelijk is. Het ondersteunt de bewoners, in samenwerking met allerlei diensten.

Wil je ook partner worden van Huizen van Vrede?

Contacteer ons via info@huizenvanvredevzw.be of bel 0493 82 66 82.